Brudd på rettsstatsprinsipper

Kronikk trykket i VD 15. desember 2016

Tyrkia er blitt verdens største fengsel for journalister og forfattere, ikke engang Kina har flere journalister i fengsel.

Over 100 000 ansatt i offentlige stillinger sies opp, 77545 mistenkte personer etterforskes, over 34000 mennesker er arrestert. Det rapporteres om tortur. Rettsavgjørelser er copy-paste fra siste avsagte dom.

Etter det mislykkede kuppforsøket 15. juli undergraves rettsstatsprinsippene systematisk. Det bør bekymre både utenriksministeren, forsvarsministeren og statsministeren.

Brudd på rettsstatsprinsipper

Kjernen i NATO er artikkel 5 som fastslår at et angrep på et medlemsland er et angrep på «alle». Det betyr at norske soldater skal måtte dø for Tyrkia. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sa til New Tork Times 19. november at han «forventer» at Tyrkia ivaretar alliansens krav til demokrati og rettsstatsprinsipper. Stoltenberg burde ta seg en tur til Tyrkia.

120 journalister og forfattere er fengslet. 10 aviser, to nyhetsbyråer og tre tidsskrifter og til sammen 141 ulike medieorganisasjoner og viktige opposisjonsaviser er stengt etter kuppforsøket. 184 pressearbeidere er avhørt, 886 pressearbeidere oppsagt og 620 journalister har fått pressekort ugyldiggjort. Tyrkia har fremmet 15000 av totalt 20000 begjæringer om stenging av Twitter-kontoer.

For to uker siden ble ti parlamentsmedlemmer fra People’s Democratic Party arrestert, og deres immunitet opphevet. Europaparlamentets rapportør på Tyrkia har uttalt at Tyrkia har «crossed the line».

Etterforskning hemmeligstemples, siktede får ikke vite hvorfor de etterforskes. Arresterte kan nektes å treffe advokat i inntil 6 måneder. Påtalemyndigheten har rett til å ta opp samtaler mellom advokat og klient. Rettsaker kan pågå uten at tiltalte er tilstede. Under unntakstilstanden er fristen på tre måneder for å fullføre administrative undersøker suspendert. Varer unntakstilstanden i årevis, kan etterforskningen også vare i årevis.

Tyrkia er dømt nest flest ganger i Den europeiske menneskerettsdomstolen, bare slått av Russland.

Anti-terror-lover

I oktober 2016 ble det vedtatt nye midlertidige anti-terror lover. Tidligere er bestemmelser i straffeloven endret slik at det er uklart og åpent hva som skal til for dømmes. Venezia-kommisjonen er en juridisk ekspertgruppe i Europarådet som fokuserer på utviklingen av demokrati og rettstat. Den har flere ganger kritisert Tyrkia.

Før kuppforsøket var det ca. 7000 dommere og statsadvokater i Tyrkia, nå rapporteres at 3456 er avsatt; 2690 under etterforskning og over 800 arrestert. Det Europeiske nettverket av domstols-kommisjoner (ENCJ) har erklært at Tyrkias domstolkommisjon (HSYK) ikke lengre verholder prinsippene om uavhengighet. Dommere avsier den dommen de får beskjed om. Erdogan er sagt at han ønsker å gjeninnføre dødsstraff.

I en rettsstat er myndighetene forpliktet og begrenset av rettsregler og myndighetene kan ikke handle slik de selv finner for godt.

Rettstaten bygger på maktfordelingsprinsippet og statsmakten er delt mellom den lovgivende maktutøvende makt og dømmende makt. De skal føre kontroll med hverandre. Så ikke i Tyrkia.

Den tyrkiske Advokatforeningen advarer mot rettsutviklingen i eget land og lederen har erklært at: “Vi advarer – nok er nok. Vi den tyrkiske advokatforeningen advare alle borgere om den klare og overhengende fare som er en følge av situasjonen vi er ledet inn i. Vi oppfordrer presidenten og den politiske ledelsen til å respektere rettsstaten og de universelle menneskerettigheter og å sette en stopper for den spenningen som er skapt i samfunnet.”

Mot autoritær styreform

Progressive Lawyers Association er en undergruppe av advokatforeningen, lederen har omtalt tortur og voldtekt: Politimenn, ansatte i påtalemyndigheten, dommere og soldater som antas å tilhøre opposisjonen tortureres systematisk. Mennesker som tidligere ba sammen i tinghusets bønne rom, blir voldtatt i fengslene. Negler rives ut av sikkerhetsdirektoratet. Jeg har truffet mennesker som har måttet ha tarmoperasjoner på grunn av skadene de ble påført av ting som ble penetrert gjennom anus.

Den tyrkiske regjerning utsatte besøket til FNs spesialobservatør for tortur på ubestemt tid.

Erdoğan har uttalt at alle som oppfatter seg som “offer” er “svikere”. I nasjonalforsamlingen sa han at «vi er folket», for så å spørre opposisjonen «hvem er dere»? Altså: enten er du med oss eller mot oss.

Tyrkia er på full fart mot en autoritær styreform. Det vil være politisk vanskelig å overholde Norges NATO forpliktelse dersom det skulle bli nødvendig å sende norske soldater for å forsvare Erdogans Tyrkia. Derfor er det i Norges interesse å sikre at alle NATO land opprettholder rettsstatsprinsippene.

Sannsynligvis er det fremdeles et lite handlingsvindu hvor Erdogan kan påvirkes til å overholde rettsstatsprinsippene. Europa er Tyrkias største handelspartner (Russlands økonomi er mindre enn Italias) og Erdogan trenger fortsatt vekst i økonomien. Tyrkia trenger Europa like mye som Europa trenger Tyrkia. Norge kan ta den internasjonale oppgaven som forsvarer av rettstaten, og vi bør gjøre det.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.