Tyrkia er blitt verdens største fengsel for journalister og forfattere.

Som advokat i Tyrkia risikerer Eren Keskin livet hver dag fordi hun forsvarer “statens fiender”.

Eren Keskin har kjempet hele sitt yrkesliv for rettferdighet og ytringsfrihet. Hun har bevist at det er enkeltmenneskers mot og handlinger som kan bringe verden fremover – med livet som innsats.

I slutten av august møtte Eren Keskin til vitneavhør i retten, og fikk samtidig vite at hun selv var under etterforskning for brudd på de nylig vedtatte anti-terrorlovene. Hun anklages bla. for å være medlem av en terrorist-organisasjon og for å “undergrave den nasjonal enhet” og hun risikerer livsvarig fengsel. Keskin er løslatt «på prøve», men må melde seg hver uke for retten.

Keskin har vært redaktør for avisen Özgür Gündem, en riksdekkende avis som ble forbudt etter kuppforsøket. Etter at hun sluttet som redaktør var hun «symbolredaktør» for samme avis. Keskin er nå tiltalt for ca. 160 brudd på ytringsfriheten (antallet tiltaler øker kontinuerlig). I forrige uke møtte hun i 24 rettsmøter knyttet til avisoverskrifter i avisen fra den tiden hun var redaktør og avisen var lovlig.

Keskin forsvarer journalister som tiltales, og er advokat for en av journalistene som reiste til Raqqa for å undersøker påstandene knyttet til aksjonen «Raqqa is being slaughtered silently».

Keskin er fra før dømt til fengsel for krenkende ytringer, to domfellelser står for ankebehandling. Grunnlaget for dommen om 6 måneders fengselsstraff er at hun har sagt i en paneldebatt at det fant sted et folkemord på armenere i 1915 og at den tyrkiske hæren under en militær operasjon drepte en 11 år gammel gutt i forbindelse med en militær operasjon. Begge deler er beviselige faktum.

Kurdistan er ikke et forbudt ord, men enhver bruk av ordet har i mange år medført at den som bruker det ansees som terrorist. I 1995 ble Eren Keskin dømt til fengsel fordi hun hadde brukt ordet Kurdistan i en artikkel.

Da Keskin sonet fengselsstraffen oppdaget hun et omfattende misbruk av kvinner i tyrkiske fengsler. De siste 20 årene har hun prosedert over 500 saker mot den tyrkiske staten, i hovedsak for kvinner som er voldtatt og mishandlet i fengsel. Kerskin har satt fokus på maktovergrep utført av statens tjenestemenn, og hun har oppnådd å endre den tyrkiske definisjonen av «voldtekt» til å omfatte tvungen penetrering av annet enn penis. Hennes arbeid for torturofre er støttet av FNs fond for Victims of torture. Keskin ble løslatt fra fengselet da Den europeiske menneskehetsdomstolen opphevet dommen hennes.

To ganger har Keskin så vidt unnsluppet å bli skutt av uidentifiserbare menn på åpen gate. Advokat Eren Keskin sa til meg da jeg traff henne første gang i begynnelsen i september i Istanbul at hun har lært å leve med frykten.

Keskin er tilbudt asyl i Frankrike, men har avslått. Hun sier hun har sett så mange av sine venner død og bli torturert i kampen for ytringsfrihet, at hun vil bli i Tyrkia for å sloss videre for dem.

Keskin støttes av Amnestys kampange Write for Peace. Vigdis Freedom Foundation støtter også advokat Kerkin; både med støtte til rettshjelp i sakene mot henne og hennes arbeid som advokat for andre menneskerettsforkjempere.

Forholdene for ytringsfrihet har aldri vært verre i Tyrkia. Det ville betydd mye for Keskin å få annerkjennelsen som følger med tildelingen av en norsk menneskerettighetspris.

Jeg håper hun kan komme i betraktning, og ta gjerne kontakt dersom det er ønskelig med mer informasjon.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.